ביקור ראש העיר

תמונות ממפגש דיירים עם ראש העיר רוביק דנילוביץ׳.