עריכת צוואה
עריכת צוואה

עריכת צוואה

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך רשמי בו אדם מפרט מי הם המיועדים לרשת את רכושו ונכסיו לאחר מותו. אין אדם חייב לכתוב צוואה אולם כתיבתה מאפשרת לקרוביו ליישם את רצונו של האדם כפי שהם.

מה הם הקווים המנחים לכתיבת צוואה?

צוואה כאמור, היא מסמך המפרט מי מיועד לרשת את נכסיו של האדם לאחר מותו. הצוואה יכולה להתקיים באחת מארבע דרכים כפי שיפורט בהמשך. במקביל, האדם יכול לכתוב או לתת צוואה מוסרית. צוואה זו היא מסר אישי של האדם המבוסס על רגשותיו וערכיו האישיים, אותם הוא מבקש להעביר הלאה.

מה צריך כדי לכתוב צוואה?

על פי חוק הירושה, יכול כל אדם לכתוב צוואה בעצמו, ללא שכירת שירותי עורך דין כדי לתת תוקף חוקי למסמך. באופן זה,  ישנן ארבע דרכים לעריכת צוואה כזו אשר לה תוקף משפטי מחייב:

  • צוואה שנכתבה ונחתמה בכתב יד
  • צוואה שניתנה בנוכחות עדים
  • צוואה בפני רשות כלשהי
  • צוואה שניתנה בעל פה

החשיבות של ניסוח צוואה

מבוגרים רבים נמנעים מעיסוק בצוואה בשל היותה מסמלת וקשורה קשר הדוק במותם הם. עם זאת, הימנעות מניסוח צוואה יכולה להביא להתעוררות ויכוחים וסכסוכים בשל הרצונות המנוגדים של היורשים לגבי הרכוש.

  • חלוקת הירושה – מקרה זה הוא המקרה הטיפוסי בו שארי הנפטר שגם להם בינתיים נולדו ילדים, מתקשים בחלוקת הירושה ביניהם בשל מאפייני הרכוש או המשפחה.
  • ילדים לידועים בציבור – במקרים בהם בני הזוג אינם נשואים על פי דת ודין, הידוע בציבור הנותר בחיים יכול לתבוע חלק מן הרכוש ועל סמך זאת יכולים להתגלע ויכוחים.
  • בני זוג פרודים או גרושים – חוק הירושה אינו מתייחס למקרים כאלה ולכן יש צורך לכתוב מסמך מפורט.
  • משפחות אשר בראשן הורה עצמאי – גם כאן חוק הירושה אינו כולל נוסח מפורט ולא מסדיר את זכויות הירושה ולפיכך, ישנה חשיבות בלתי מבוטלת לעריכת צוואה רשמית ומפורטת אשר תבהיר את כל הנקודות הרלוונטיות במקרה של פטירה.

מי אינו יכול לערוך צוואה?

כאמור, כל אדם רשאי לערוך לעצמו צוואה בנוכחות עדים או באמצעות מסמך כתוב. עם זאת, ישנם מקרים בהם אדם אינו יכול לערוך צוואה. כך למשל, אדם יהיה פסול מכתיבת צוואה בשל חוסר יכולת נפשית או שכלית. כמו כן, כאשר מדובר בקטין שלא מלאו לו 18 שנים ומי שהוכרז כפסול דין. אדם שאינו צלול בדעתו בשל מחלה או פגיעה כלשהי מנוע גם הוא מעריכת צוואה.

אם יש חשש כי כותב הצוואה אינו צלול בדעתו או לחילופין אם הוא חושש כי יטענו שהוא לא היה צלול בדעתו, רצוי לפנות לקבלת חוות דעת רפואית רשמית ולקבל מסמך המעיד על כשירות לכתיבת צוואה.